Linja-autot

Sammutusjärjestelmät
Hengen tai omaisuuden vaarantuminen edellyttää tulipalon nopeaa ja tehokasta sammuttamista Ruotsin teknisen tutkimuslaitoksen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstution tekemän kartoituksen mukaan tulipalot ovat linja-autoissa 5-10 kertaa yleisempiä kuin kuorma-autoissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vesisumu sammuttaa tulipalot 2-3 kertaa perinteisiä menetelmiä tehokkaammin. Moottoritilan syttyessä palamaan FOGMAKERin tekniikka, joka perustuu korkeapaineella tuotetulla vesisumulla tapahtuvaan sammutukseen, toimii hyvin riippumatta virtalähteestä ja sammutuslaitteiston sijainnista linja-autossa. Tekniikka kuormittaa ympäristöä vain vähän tai ei kuormita sitä lainkaan. Sammutusjärjestelmän ensisijaisena tarkoituksena on pelastaa linja-auton matkustajat ja henkilökunta. Lisäksi järjestelmä suojaa omaisuutta tehokkaasti niin, että koneisiin ja materiaaleihin kohdistuvat vauriot sekä niiden korjauskustannukset jäävät pieniksi. Ruotsissa on vuodesta 2004 lähtien sovellettu vakuutusyhtiöiden vaatimusta (SBF 128), jonka mukaan kaikki yli 10 tonnin painoiset linja-autot tulee varustaa täysautomaattisella sammutuslaitteistolla. FOGMAKER täyttää tämän tyyppiselle laitteistolle asetetut vaatimukset. FOGMAKER nauttii markkinoilla suurta luottamusta…
Read More

Työkoneet

Sammutusjärjestelmät
TYÖKONEIDEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄT Työkoneissa moottoritila, lisälämmitin ja sähkölaitteet ovat kohteita, jotka muodostavat palovaaran. Usein automaattinen sammutusjärjestelmä havaitsee palon nopeammin kuin ihminen. Ihminen tyypillisesti huomaa palon vasta kun liekit näkyvät. Tällöin palo on jo pitkälle edennyt ja riski saattaa muuttua todellisuudeksi, jossa paloa ei pysty enää sammuttamaan käsisammuttimella. Oikein suunniteltu ja asennettu sammutusjärjestelmä on nopea ja riittävän tehokas keino estää tulen leviäminen. Valitse täys- tai puoliautomaattinen FOGMAKER- järjestelmä luotettavuuden ja turvallisuuden takeeksi. Kuvissa: Talvivaaran kaivoksessa sijaitsevat pyöräkuormaaja ja kaivukone joihin on lisätty sammutusjärjestelmät sekä keskusvoitelujärjestelmät. Varmista että sinulla on vakuutuusyhtiöiden standardin mukaiset järjestelmät työkoneissasi. Vahingon sattuessa säästät seisokeissa ym. kuluissa. Vaikeapääsyiset ympäristöt edellyttävät nopeaa ja tehokasta sammutusta Suuret polttoaine- ja hydrauliöljymäärät aiheuttavat suuria riskejä koneille. Jos koneita käytetään lisäksi palovaarallisessa ympäristössä kuten metsäteollisuudessa, jätteiden hyödyntämislaitoksissa tai petrokemiallisessa teollisuudessa, moottoriin kerääntyy usein palavaa…
Read More

Sammutusjärjestelmät

Sammutusjärjestelmät
Myymme/suoritamme raskaalle kalustolle ja teollisuudelle mm. FOGMAKER sammutusjärjestelmien asennuksia, asennusratkaisuja sekä vuositarkastuksia. Kauttamme saat myös muut paloturvallisuuteen liittyvät tuotteet. Toimitamme kaikki järjestelmämme siten että ne ovat hyväksyttyjä ja täyttää kaikki standardit sekä mitoitukset. Minkälainen sammutusjärjestelmä on vakuutusyhtiöiden hyväksymä ja mitä siltä vaaditaan? Lue linkistä vaatimukset sekä  FK 127 standardit Lue lisää FOGMAKER sammutusjärjestelmistä. Fogmaker järjestelmän vahvoja puolia ovat mm: Jäähdyttävä: Vaikutus joka syntyy, kun nesteessä oleva vesi haihtuu. Sammute sisältää myös suoloja, joiden lämpeneminen ja hajoaminen vaatii paljon energiaa ja se tunkeutuu kuituiseen materiaaliin vettä paremmin. Uudelleensyttymisen riski pienenee. Kyllästävä: Sammute sisältää fosfaatteja ja muita suoloja, joilla on kyllästävä vaikutus palopesäkkeeseen. Muodostuva kalvo vaikeuttaa syttymistä. Kemiallinen: Sammute vaikuttaa paloon jauheen tavoin hidastavasti ja sen sisältämät fosfaatit reagoivat kemiallisesti palavan aineen kanssa pysäyttäen palon ketjureaktion. Kalvonmuodostus: Sammutteen sisältämät fluoritensidit muodostavat kalvon…
Read More